Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với  Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính
Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính - Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Email: phongkhtc@gmail.com

Giới thiệu Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị
Giới thiệu Phòng Quản trị - Vật tư thiết bị

- Tên đơn vị: Phòng Quản trị - Vật Tư Thiết bị - Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai - Email: vattuthietbicdgl@gmail.com

Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 
Giới thiệu Phòng Tổ chức - Hành chinh 

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính - Địa chỉ: Khu đô thị Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Giới thiệu Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên
Giới thiệu Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Công tác Học sinh -Sinh viên - Địa chỉ: Trần Nhật Duật- Diên Phú- Pleiku- Gia Lai - Email: pcthssvcdgl@gmail.com

Giới thiệu Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT
Giới thiệu Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT

THÔNG TIN CHUNG: - Tên đơn vị: Phòng Đào tạo - NCKH & HTQT - Địa chỉ: Đường Trần Nhật Duật, Khu đô thị Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai. - Email: pdtcdgl@gmail.com - Điện thoại: 0269. 3825001

Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng
Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng

THÔNG TIN CHUNG - Tên đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng - Địa chỉ: Khu đô thị Diên phú, TP PleiKu, tỉnh Gia Lai - Email: dbclcdgl@gmail.com

Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Kế Toán - Tài Vụ

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
DANH SÁCH  CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ; ĐÀO TẠO ĐỂ ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG, THỰC TẬP SINH NƯỚC NGOÀI.

PHÒNG QUẢN TRỊ - VẬT TƯ THIẾT BỊ
PHÒNG QUẢN TRỊ - VẬT TƯ THIẾT BỊ

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ TIẾP XÚC DOANH NGHIỆP Phòng Vật tư thiết bị - Tiếp xúc doanh nghiệp được thành lập từ tháng 11 năm 2007, (tiền thân là phòng Sản xuất dịch vụ - Giới thiệu việc làm) có nhiệm vụ là mua sắm, cấp phát, quản lý vật tư trang thiết bị cho học sinh sinh viên thực hành nghề tại xưởng của trường. Đồng thời, cùng với Trường liên hệ, theo dõi, quản lý học sinh sinh viên thực tập sản xuất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất trong, ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Phòng còn thường xuyên tiếp xúc và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.

Phòng tổ chức - hành chính
Phòng tổ chức - hành chính

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI

  

Thành tích


 
 
 
 
 
 
Đơn vị liên kết

Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
Địa chỉ: Khu Đ Thi Din Ph-TP Pleiku-tinh Gia Lai
Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
Email: info@cdngl.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]